04/01/1630, 18

04/01/1630, 18

18 Baron van Dona, ter vergadering verschenen, zal in ambassade naar de keurvorst van Keulen gaan. Hij belooft zich te houden aan het reglement voor ambassades dat door HHM is gemaakt.
Culemborg zal met Z.Exc. alsmede met agent Van der Veecke spreken om, waar dat nodig zal zijn, een paspoort voor Dona te verkrijgen. Ondertussen zal een instructie worden gemaakt op basis waarvan de ambassade zal plaatsvinden.