04/01/1630, 19

04/01/1630, 19

19 Ontvangen is het antwoord d.d. 31 dec. 1629 van de Generaliteitsrekenkamer op het verweerschrift van fiscaal mr. Gerridt Storm op 23 dec. 1629. Dit College heeft bij het opnemen van de rekening van ontvanger Houffyser goed acht genomen op de specificaties van honorering en reiskosten. De 26 st. daags voor eten en drinken in de declaraties van de raden van de Admiraliteit te Amsterdam zijn geschrapt op grond van de resolutie van 19 april 1624. Hierin wordt uitdrukkelijk vermeld dat raden op hun reizen boven hun kosten aan wagen- en scheepsvrachten, 4 gld. daags alsmede 1 gld. voor de bode zullen ontvangen waaruit zij de verblijfskosten moeten voldoen. Het schrappen van de post van 26 st. is dus wel degelijk terecht en conform het reglement van HHM.
HHM zullen de fiscaal overeenkomstig het bericht van de Generaliteitsrekenkamer antwoorden.