04/01/1630, 20

04/01/1630, 20

20 Naar oude gewoonte zal men een nieuwjaarsgift uitkeren. Doublet krijgt opdracht dit te regelen. Van het bedrag wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.