04/01/1630, 3

04/01/1630, 3

3 Anna Vijgh, weduwe van Francois Henderson, kolonel van een Schots regiment, vraagt om een jaarlijks traktement vanwege haar mans verdienste voor het land.
HHM vragen de RvS om advies.