04/01/1630, 7

04/01/1630, 7

7 De weduwe van Mathys Treurniet verzoekt conform de ordonnantie om betaling voor het werk aan de vestingen.
De gedeputeerden van de provincies die nog niet hebben geconsenteerd in de 500.000 pond in plaats van legerlasten over het jaar 1628, zullen eraan worden herinnerd bij de Staten te bevorderen het consent te dragen en hun aandeel in de bovengenoemde som te voldoen.