05/01/1630, 11

05/01/1630, 11

11 De ingelanden van de Lovenpolder, Goesschepolder en Willemskerkepolder verzoeken een rekest civiel, om ongeacht de staat van het proces dat door HHM naar de Hoge Raad van Holland is verwezen, nog nieuwe feiten aan te kunnen voeren.
De supplianten wordt het rekest civiel toegestaan met volmacht aan de genoemde Raad. Tegen de nieuwe feiten mag de tegenpartij verdediging voeren.