05/01/1630, 20

05/01/1630, 20

20 Op het verzoek van Joost Michielsz. van Haarlem en Willem Jansz. van Rijswijk wordt besloten dat geschreven zal worden aan de Admiraliteit te Rotterdam , opdat de supplianten de achttien dagen achterstallige soldij uitbetaald krijgen waarop zij pretenderen nog recht te hebben, nisi causam.