07/01/1630, 6

07/01/1630, 6

6 Ontvangen is een brief van Groeningh, konvooimeester te Lillo d.d. aldaar 2 jan., betreffende het gezag dat de Admiraliteit in Zeeland zich aanmeet met betrekking tot het laten passeren of het ophouden van goederen. Dit gebeurt ongeacht of er door HHM toestemming voor is verleend of paspoort voor is afgegeven.
HHM stellen Bas en Vosbergen de brief ter hand om daaruit de belangrijke punten te verzamelen, deze te onderzoeken en daarover te rapporteren.