10/01/1630, 3

10/01/1630, 3

3 Maria Claes, weduwe van Philippe Gercij, verzoekt in het bezit te mogen blijven van 88 gemeten land in Cadzand, alsmede van een rente ten laste van de kwartieren aldaar.
De suppliante zal zich moeten wenden tot de Raad van Vlaanderen , residerend te Middelburg.