10/01/1630, 11

10/01/1630, 11

11 Agent Verhaer, teruggekeerd uit Tunis, verschijnt ter vergadering. Hij rapporteert beknopt over de reden van zijn komst zonder voorafgaande toestemming. Een langer verblijf was niet in het landsbelang geweest, gezien de vreemde luimen van Isoff Dan. Verder laat hij weten dat de vrijlating van gevangen ingezetenen van de Republiek slechts met geld kan worden geƫffectueerd of door het sturen van zes in plaats van drie schepen onder leiding van commissaris Jan Wendelsz..
Verhaer moet zijn rapport schriftelijk indienen en om tijd te winnen, mondeling herhalen ten overstaan van de gedeputeerden van de Admiraliteiten. Zij zullen HHM daarna zo spoedig mogelijk moeten adviseren of Jan Wendelsz. door middel van een nadere instructie gelast moet worden Turken die hij op zijn uitreis tegenkomt, gevangen te nemen met het oog op de uitwisseling van gevangenen.