11/01/1630, 3

11/01/1630, 3

3 Ontvangen is een missive d.d. Helseneur [Helsingør] 29 nov. 1629, van Carel van Cracouw, commissaris van HHM aldaar. Bijgevoegd zijn de artikelen van het akkoord van het zesjarige bestand tussen de koningen van Zweden en Polen.
Er wordt geen resolutie genomen.