12/01/1630, 8

12/01/1630, 8

8 De gedeputeerden van de Admiraliteiten verschijnen ter vergadering. Zij delen mee conform de resolutie [van 10 jan.] agent Verhaer te hebben gehoord. HHM zullen zij zo spoedig mogelijk van advies dienen over het nut commissaris Jan Wendelsz. door middel van een nadere instructie te gelasten om op de heenreis naar Tunis en Algiers de Turken die hij ontmoet gevangen te nemen. In dat geval zouden HHM Jan Wendelsz. niet voor die tijd moeten laten vertrekken.
HHM laten de commissaris pas vertrekken wanneer een gunstige wind opsteekt. De genoemde gedeputeerden wordt verzocht hun advies zo spoedig mogelijk op te stellen, opdat HHM daarnaar kunnen handelen.