14/01/1630, 9

14/01/1630, 9

9 In de vergadering verschijnen Raep en Marck van de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij verzoeken gemachtigd te worden om te Kampen een kantoor van konvooien en licenten op te richten, om zo de fraude ten aanzien van dat middel in de dorpen Wijhe en Olst te kunnen tegengaan. Ten tweede overhandigen zij enkele stukken betreffende de zaak van Jan Pissot uit Duinkerke, wiens schip door oorlogsschepen van dit land in beslag is genomen en opgebracht. Zij willen HHM zo volledig mogelijk over deze kwestie informeren. Ten derde polsen zij HHM aangaande de ontvangst van de konvooien en licenten over de in- en uitgevoerde goederen toebehorend aan de WIC . Het octrooi dat de WIC voor een periode van acht jaar is gegeven, loopt bijna af.
Op het eerste punt besluiten HHM dit in overweging te nemen, op het tweede punt dat morgen de stukken worden gelezen en op het derde punt dat het artikel van het octrooi dat gaat over de vrijstelling van konvooien en licenten zal worden opgezocht om na te zien of er geen nadere dispensatie is verleend.