15/01/1630, 8

15/01/1630, 8

8 Barent Taepkens polst de mening van HHM over zijn vertrek van Delft naar Wezel om daar te wonen of te verblijven, alsmede over de hoogte van zijn traktement als controleur van de konvooien en licenten te Wezel.
Alvorens hierover een besluit te nemen, zal het verzoek om advies de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam ter hand worden gesteld.