17/01/1630, 14

17/01/1630, 14

14 Fiscaal Willem Roelsius compareert ter vergadering met een schrijven van de Raad van Vlaanderen d.d. Middelburg 14 januari. Hij rechtvaardigt daarnaast mondeling de door hem ingestelde procedures tegen Josias Joosten, wonend onder Breskens, inzake enkele gestrande goederen. Deze waren door Joosten op het strand van Breskens en omgeving in beslag genomen en afgevoerd.
HHM besluiten dat de genoemde fiscaal zijn argumenten op schrift moet stellen, waarna zijn zaak op 26 jan. zoals hem geschreven is, gehoord zal worden. Daarna mag de fiscaal vertrekken naar Middelburg.