18/01/1630, 7

18/01/1630, 7

7 De lakenkopers van Zierikzee verzoeken HHM de bestaande situatie, gereguleerd volgens het plakkaat van HHM d.d. 22 mei 1617 aangaande de tarra van het Engels laken, te handhaven. Aan de courtmeester en de Engelse kooplieden [Merchant Adventurers] residerend te Delft zou geschreven dienen te worden dat zij de supplianten er ongehinderd het voordeel van moeten laten hebben.
HHM besluiten dat de supplianten op eigen gezag conform het genoemde plakkaat de juiste tarra op het gekochte Engels laken mogen korten, zoals overal in de provincie Holland door de lakenkopers wordt gedaan. Indien de Engelse lakenkopers daartegen bezwaren hebben, moeten zij zich tot een instantie wenden zoals zij raadzaam oordelen.