19/01/1630, 6

19/01/1630, 6

6 De memorie van agent Bilderbeeck bericht dat vele in Keulen woonachtige kooplieden die hun goederen vandaar naar vijandelijk gebied willen transporteren ten zeerste bereid zijn aan een daar door HHM aangestelde ontvanger, konvooien te betalen. Voorwaarde is wel dat deze voorkomt dat het krijgsvolk van dit land schade berokkent aan de goederen waarover dit middel betaald is.
Alvorens hierop te beschikken zal het advies van de aanwezige gecommitteerden van de Admiraliteiten worden ingewonnen.