20/01/1630, 3

20/01/1630, 3

31 De prinsessen van Portugal2 verzoeken HHM om een voorschrijven aan het kanton van Bern om de uitvoering van zijn recht van "lods et treseins" op de baronie van Prangins, door de prinses van Portugal tijdens haar leven gekocht, voor enige tijd op te schorten.
Het voorschrijven wordt verleend.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.