20/01/1630, 1

20/01/1630, 1

11 Diego Nunes Bellemont, Portugees koopman te Amsterdam, bericht dat de Admiraliteit te Amsterdam met haar vonnis van 10 nov. 1629 298 huiden verbeurd heeft verklaard in verband met een klein, onopzettelijk gepleegd verzuim. De suppliant verzoekt hem dat verzuim uit welwillendheid kwijt te schelden als beloning voor de goede diensten van Aaron Querido te Salé inzake de bevrijding van 28 officieren en matrozen van de vloot van admiraal Reael, overmeesterd door Alarbes.
HHM oordelen dat het vonnis terecht is gewezen en dus moet worden uitgevoerd. Toch zal het rekest gestuurd worden aan de Admiraliteit om na te gaan of ze over de ernst van het vergrijp goed zijn ingelicht, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het belonen van de goede diensten van de zoon van de suppliant.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.