20/01/1630, 10

20/01/1630, 10

10 De reders te Vlissingen hebben een belang in de voor La Rochelle tot zinken gebrachte schepen.
Ten gunste van de supplianten zal in een serieuze brief geschreven worden aan Langerack alles in het werk te stellen om de supplianten aan hun betaling te helpen.