21/01/1630, 8

21/01/1630, 8

8 Vosbergen geeft HHM kennis van een uittreksel uit een brief d.d. 31 dec. 1629 aan de koning van Bohemen, afkomstig van een betrouwbare bron en een geheim persoon in Duitsland. De strekking is dat de Katholieke Liga haar krachten bij die van de keizer zal voegen, om gezamenlijk de Republiek aan te vallen. De graaf van Tilly zou het bevel hebben gekregen om bij de eerste gelegenheid met de Republiek te breken.
Vosbergen wordt bedankt voor de kennisgeving en wordt verzocht Van de Veken een paspoort voor Dhona te laten verzorgen, opdat zijn gezantschap naar de keurvorst kan worden uitgevoerd.