21/01/1630, 13

21/01/1630, 13

13 De gedeputeerden van de provincie Holland hebben in de vergadering verklaard dat hun principalen in verband met de berichten over schaarsheid van graan in Polen van mening zijn dat de legatie naar Moskovië zo spoedig mogelijk voortgang moet vinden. Zij verzoeken een persoon uit hun provincie naast Eck aan deze ambassade te mogen toevoegen. Indien de provincies dat niet goedvinden, moet de ambassade toch doorgaan.
HHM besluiten dat de ambassade naar Moskovië zo snel mogelijk voortgang moet vinden. Vijf provincies verklaren graag te zien dat de ambassade met slechts één persoon naast Eck wordt uitgebreid, indien de gedeputeerden van Friesland en Holland over de persoon overeenstemming kunnen bereiken. De gedeputeerden van Holland zullen dit rapporteren aan hun principalen.