23/01/1630, 4

23/01/1630, 4

4 De nadere remonstrantie van agent Bilderbeeck wordt nogmaals geresumeerd.
HHM besluiten dat in plaats van de in de akte gestelde woorden "voor dit jaar", geschreven zal worden "bij provisie".