25/01/1630, 5

25/01/1630, 5

5 Tienhoven heeft HHM bekendgemaakt dat agent Bilderbeeck van plan is naar zijn residentie Keulen te vertrekken. Bilderbeeck verzoekt HHM hem enkele orders te geven.
HHM besluiten dat Tienhoven afscheid zal nemen van Bilderbeeck. Hij moet hem opdragen de vijand scherp in het oog te houden en HHM en Z.Exc. te berichten over alle vijandelijkheden die de keizer en de Liga tegen deze staat willen ondernemen.