26/01/1630, 22

26/01/1630, 22

22 Tienhoven heeft HHM meegedeeld dat baljuw Roussel van Sluis zich heeft aangegeven om gehoord te worden over de kwestie met de fiscaal van de Raad van Vlaanderen betreffende hun commissies inzake de zeedrift in Vlaanderen en de gevolgde procedures met betrekking tot Josias Jansz.. De fiscaal is op 16 jan. aangekomen en gebleven om de voorbestemde dag af te wachten.
HHM benoemen Noortwyck en Schaffer om de beide partijen over deze zaak te horen en om hen te bewegen tot het bijleggen van hun onderlinge geschillen. Zij zullen over hun bevindingen rapporteren.