29/01/1630, 9

29/01/1630, 9

9 Gysbert Bertelsz. en Claes Gysbertsz., werkmeesters, verzoeken om betaling voor de door hun binnen de forten van Crèvecoeur en Blauwgaren gemaakte hutten.
HHM besluiten dat de supplianten uit de eerste gelden die zij uit de provincies ontvangen, betaald zullen worden.