29/01/1630, 10

29/01/1630, 10

10 Op het door een brief van de gedeputeerden van het graafschap Zutphen begeleide verzoek van Pieter Osthoff, ruiter onder de compagnie van de graaf van Stirum, besluiten HHM een voorschrijven te sturen aan de Münsterse regering om expeditie van justitie van een zeker proces dat Osthoff daar heeft uitstaan.