02/02/1630, 7

02/02/1630, 7

7 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 29 jan. over de brief aan HHM d.d. 8 jan. van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg. Zij klagen over het optreden van het krijgsvolk onder gezag van overste Gent. Dat was met name gericht tegen het ambt Angermund, vanwaar in een keer 24 personen en 29 paarden in gevangenschap zouden zijn weggevoerd.
Conform het advies besluiten HHM de overste op te dragen zich te richten naar de regeling die hij van HHM heeft ontvangen en ook te reageren op de klachten. Ondertussen moet hij op zijn minst de aangehouden personen en paarden op borgtocht vrijlaten en schrijven op welke gronden ze zijn gearresteerd.