04/02/1630, 2

04/02/1630, 2

2 Pieter van Blanckeroort heeft conform het appointement van HHM op 22 jan., HHM op de hoogte gesteld van zijn dienst.
HHM zullen de suppliant ordonnantie van twee maanden gage verstrekken.