05/02/1630, 1

05/02/1630, 1

1 HHM staan een aantal personen de uitvoer van paarden uit Gelderland of Holland naar de ambachtsheerlijkheid Wijk in het Land van Heusden toe, op voorwaarde dat voldoende borg wordt gesteld dat de paarden niet zonder betaling van licent naar vijandelijk of neutraal gebied zullen worden doorgevoerd. Willem Poorter, Jan Willemsz. Poorter en Huibert Jansz. mogen elk twee paarden uitvoeren, Harmen van der Poll twee paarden en Emmeken, weduwe van Adriaen Claesz., en Adriaen Dirck Woutersz. ieder één paard.