05/02/1630, 11

05/02/1630, 11

111 Lambertus Verhaer, voormalig agent te Tunis, verzoekt betaling van zijn traktement, van hetgene hem jaarlijks is geschonken, alsmede van hetgene hem nog toekomt over de 1.000 realen die Pijnaecker in Tunis heeft opgenomen onder borgstelling van de suppliant. Deze heeft de suppliant moeten betalen met opgeld, rente en herwissel.
HHM besluiten dit verzoek met een afrekening die door de Directie van de Levantse Handel met betrekking tot deze zaak is ingesteld en die door de Admiraliteit per brief d.d. 20 dec. 1629 is toegezonden, te overhandigen aan Rantwyck en Vosbergen. Zij dienen deze te onderzoeken, de suppliant te horen en daarover te rapporteren.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.