06/02/1630, 10

06/02/1630, 10

10 Ontvangen is het schriftelijke antwoord van de magistraat van Aken [Aachen] d.d. Aken 24 jan., op de brief van HHM d.d. 18 dec. 1629 betreffende de naar Aken uitgeweken alsmede de daar woonachtige geloofsgenoten.
Deze brief zal worden bewaard, om te zijner tijd als bericht aan de geloofsgenoten te kunnen dienen.