06/02/1630, 12

06/02/1630, 12

12 Koperhandelaars verzoeken de facturen van uit Aken [Aachen] en uit andere plaatsen afkomstig koper dat stroomafwaarts komt, te belasten met konvooien en licenten ten bedrage van 3 gld. per 100 pond.
HHM stellen, alvorens hierover te beschikken, de generaals van de konvooien Eck, Goutswaert en Jacob Olphertsz. een kopie van dit verzoek ter hand, om hierover te adviseren.