08/02/1630, 3

08/02/1630, 3

3 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 feb. over het verzoek dat Carel van den Campe op 1 feb. bij HHM had ingediend, om het veer dat op de Maas bij Megen ligt, weer te gebruiken.
HHM wijzen het verzoek conform het advies vooralsnog af. Want alhoewel de stad 's- Hertogenbosch aan deze zijde is gekomen, zou vijandelijk volk uit andere garnizoenen met het veer in het Land van Maas en Waal kunnen komen.