09/02/1630, 11

09/02/1630, 11

11 Gehoord is het rapport van Randwijck en Vosbergen, die het verzoek hebben onderzocht van Lambert Verhaer, voormalig consul in Tunis. Zij hadden Verhaer over zowel het rapport als de rekening die door Admiraliteit te Amsterdam is gestuurd, gehoord. Het verzoek en de bijgevoegde stukken zullen worden gezonden aan de Directie van de Levantse Handel te Amsterdam, om haar in staat te stellen HHM over dit alles te berichten en te adviseren.