11/02/1630, 3

11/02/1630, 3

3 Ontvangen is een brief van Langerack d.d. 1 feb., met behalve berichten van publieke aard, ook het bericht dat het parlement van Bordeaux Dorrevelt naar de Conciergerie heeft laten overbrengen. Hij loopt het gevaar dat het tegen hem uitgesproken vonnis wordt uitgevoerd. De ambassadeur heeft geen ten gunste van Dorrevelt sprekende brieven meer kunnen verkrijgen.
HHM zullen de ambassadeur alsnog schrijven en hem gelasten zich nog meer in te spannen om te bemiddelen en gratie te verkrijgen voor de gevangen kapitein. Vosbergen zal de ambassadeur van Frankrijk hierover aanspreken.