11/02/1630, 5

11/02/1630, 5

5 HHM lezen de brief d.d. Bergen op Zoom 8 feb. van Gerdt Ingen Haeff, behorend tot de compagnie van Rijhoven, met mededelingen over een schans en een sluis, tot voordeel van het land te leggen tussen Ruhrort en Orsoy. Hij biedt daarbij zijn diensten aan.
Schaffer laat weten dat Z.Exc. deze van belang acht. Besloten wordt aan Rijhoven te schrijven Haeff en Jan van Soest, soldaat onder kapitein Bochoven, daarheen te zenden. Daarna zullen zij worden gehoord en zal hierover verder worden gesproken.