14/02/1630, 8

14/02/1630, 8

8 Adriaen Claesz., schipper van Wijk [bij Duurstede], verzoekt het chercherambt te Wezel te mogen behouden waarin hij door gedeputeerden van HHM is aangesteld. Dat is hem door de Admiraliteit te Amsterdam is ontnomen. Zo niet, dan vraagt hij HHM hem de middelen te verschaffen waarmee hij in zijn levensonderhoud kan voorzien, ter beloning van zijn tewerkstelling ten tijde van de strijd op de brug voor Rijnberk [Rheinberg]. Alvorens te besluiten zal eerst het advies van de RvS worden ingewonnen.