14/02/1630, 13

14/02/1630, 13

13 Lambrecht Heijmans verzoekt om één van de vier schoutambten, te weten het kwartier van Oisterwijk, Kempen, het Peelland of Maasland, indien een ervan vacant komt. Zo niet, dan zou hij graag een akte van continuatie krijgen van de 30 gld. per maand die zijn vader eerder heeft genoten.
HHM besluiten het rekest te laten liggen.