16/02/1630, 13

16/02/1630, 13

13 HHM lezen de brief van agent Bilderbeeck d.d. Keulen 9 februari. Deze houdt onder andere in dat de raden van Palts-Neuburg op de ambten van de vorst van Neuburg een redelijke contributie hebben ingesteld, voor het onderhouden van de Spaanse regimenten gelegerd te Düsseldorf en de twee keizerlijke die daarbij zullen worden gevoegd.
HHM stellen deze brief ter hand aan de RvS, om te onderzoeken en te adviseren of men van deze zijde de genoemde ambten als tegenmaatregel ook niet zou moeten bezwaren.