25/02/1630, 10

25/02/1630, 10

10 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 22 feb. als antwoord op de apostille van HHM gesteld op het verzoek van Adriaen Claesz. schipper van Wijk [bij Duurstede], waarbij de suppliant is benoemd tot chercher te Wezel. Dit kan niet omdat al eerder vier cherchers te Wezel zijn aangesteld. Een daarvan zou ontslagen moeten worden of anders zou moeten de aanstelling van vijf cherchers te Wezel moeten worden gereguleerd.
Aan de Admiraliteit zal te kennen worden gegeven de schipper als vijfde chercher het ambt te laten uitoefenen, om daarna het getal te laten afnemen naar drie cherchers.