26/02/1630, 14

26/02/1630, 14

14 Beaumont deelt ter vergadering mee dat hij door zijn principalen speciaal gelast is te helpen bevorderen dat de schepen van de Admiraliteiten bestemd tot bezetting van de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee naar de opgedragen plaatsen worden gestuurd. Daarnaast moeten de provincies worden gemaand de beloofde subsidies prompt te verstrekken, zodat de vastgestelde regeling ter beveiliging van de zee naar behoren kan worden uitgevoerd.
Omdat er door de provincie Utrecht bezwaar wordt gemaakt tegen de verstrekking van de subsidies ter zee en dezelfde bezwaren worden verwacht van de provincie Overijssel besluiten HHM te schrijven aan de Admiraliteiten dat al het mogelijke gedaan moet worden om de genoemde schepen ter beveiliging van Het Kanaal op 1 april op de bestemde plaats te krijgen. Aan de provincies Utrecht en Overijssel zal een brief worden geschreven met de overwegingen waarom ze zo snel mogelijk hun quote in de beloofde subsidies moeten voldoen.