27/02/1630, 12

27/02/1630, 12

12 Naar aanleiding van de mededeling van Tercuilen besluiten HHM dat Quirijn de Blauw, commandant te Coevorden, gemaand zal worden de aangehaalde goederen van Swaene Claes uit het arrest te ontslaan. HHM hadden namelijk op 24 juli 1629 begrepen dat de goederen kwalijk en ten onrechte door de soldaten van de commandant te Steenwijk waren aangehaald, nisi causam.