01/03/1630, 6

01/03/1630, 6

6 Maria Claes, weduwe van Phillips Garcij, voert aan dat ze, in navolging van het appointement van HHM, geen rechtsvervolging kan instellen voor de Raad van Vlaanderen , noch voor het gerecht van het Vrije van Sluis, omdat haar tegenpartij in deze raad en het gerecht zelf rechters zijn. Zij verzoekt HHM daarom haar vanuit de hoogste macht te ontvangen in een proces communicatoir.
Alvorens hierover te besluiten vragen HHM de suppliante de personen te noemen uit de raad en het gerecht die zij zou willen weigeren, onder aanvoering van de redenen waarop die weigering gebaseerd is.