04/03/1630, 10

04/03/1630, 10

10 Jan Michielsz. c.s. uit Amsterdam stellen voor om de haven van Duinkerke te sluiten.
HHM benoemen Nobel en Bruninxs om het voorstel te horen, dit te onderzoeken en hierover te rapporteren.