04/03/1630, 12

04/03/1630, 12

12 De hoofdmannen van Groningen en Ommelanden hebben d.d. Groningen 9/19 feb. gereageerd op hetgeen HHM hebben laten appointeren op de op 26 jan. ingediende remonstrantie van de zijlvesten.
HHM besluiten deze brief te laten liggen, totdat door de overscheppers nader wordt aangedrongen op behandeling en zij met het oog daarop om een kopie verzoeken. Die zal hun dan worden verleend.