04/03/1630, 13

04/03/1630, 13

13 Anthonie Mibasse schrijft in een brief d.d. Calais 27 feb. onder andere dat de vijand vier schepen van de koning en elf particuliere schepen heeft doen uitvaren.
HHM zullen een uittreksel van de brief sturen aan de Admiraliteiten, met de aansporing alles in het werk te stellen om de oorlogsschepen onder hun leiding, bestemd voor de kust van Vlaanderen en om te kruisen op de Noordzee, zo spoedig mogelijk daarheen te laten gaan.