04/03/1630, 14

04/03/1630, 14

14 Door Bruninxs wordt ter vergadering meegedeeld dat twee gevangenen uit Hoorn en Enkhuizen die gevangen gehouden worden te Palermo, zijn inbegrepen bij de generale uitwisseling van gevangenen te water, vastgesteld op 16 juni 1629.
HHM machtigen Berckel om de heer van Merquette te schrijven de twee gevangenen vrij te laten en om hem tevens te laten weten dat het HHM bevreemd dat de uitwisselng van gevangenen aan vijandelijke zijde niet wordt nagekomen.