04/03/1630, 15

04/03/1630, 15

15 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 27 feb. over het verzoek van de begijnen van de H. Elisabet ten Bloemencampt te 's- Hertogenbosch. Zij verzoeken ten eerste vrijstelling van imposten, accijnzen en andere gemene middelen die aldaar worden geheven, ten tweede om subsidie uit de aangeslagen geestelijke goederen om hun schulden mee te betalen, hun klooster te repareren en zichzelf daarmee onder andere te kunnen onderhouden en ten derde om toestemming om enkele van hun goederen in de stad te mogen vervreemden.
Het advies van de RvS luidt op geen van de drie punten in te gaan. Op het eerste en tweede niet omdat de vrijstelling van middelen en ook het subsidie uit de geestelijke goederen te grote consequenties zouden hebben. Daarmee zouden deuren worden geopend voor anderen om gelijke verzoeken te doen, tot schade van de middelen, alsmede de geestelijke goederen. Het derde verzoek, vervreemding van hun goederen, zou nadelig zijn voor het land. Wat betreft de schulden die ze zeggen te hebben: onderzocht zou kunnen worden wat voor schulden het zijn. Desnoods zou met hetgeen resteert bij versterf van enkele begijnen het onderhoud kunnen worden afgelost. De begijnen dienen het als een gunst te beschouwen in de kloosters te mogen blijven wonen. Deze zijn groot genoeg zijn en hebben voldoende vertrekken. Zo er enige reparatie nodig is, zouden de heren die daar het eerst komen zelf kunnen kijken of er bomen zijn die zij zouden kunnen vellen, verkopen en het geld dat daaruit voortkomt, voor de reparatie gebruiken.
HHM stellen dit advies 1samen met het verzoek ter hand aan de gedeputeerden van HHM, die het eerst naar 's-Hertogenbosch zullen vertrekken om informatie in te winnen over het verzoek van de supplianten. Zij zullen HHM daarna van nader advies dienen.

1 In S.G. 55 ontbreekt een regel, de samenvatting is ontleend aan S.G. 3189.