04/03/1630, 16

04/03/1630, 16

16 Vosbergen heeft HHM de inhoud van een brief van de keurvorst van Keulen meegedeeld, gericht aan agent Van der Veken. Deze houdt in dat de keurvorst een expressekoerier naar Brussel heeft gezonden, ter verkrijging van een paspoort voor Vosbergen. Daarop kan deze in alle zekerheid naar de keurvorst vertrekken.
Vosbergen dient zich voor te bereiden en gereed te houden om na ontvangst van het paspoort af te reizen. Er kan nog niet worden beslist over de reisuitrusting van Vosbergen omdat de gedeputeerden van Holland zich daarop nog beraden.